புத்தகங்கள்

           

2nd Maanaadu Aaivu Malar-web Tattungal Thirakkathu-web  Siththar_web2Thirukkural_web2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இப்புத்தகங்களை வாங்க விரும்புவோர் கீழ்க்கண்டவர்களை தொடர்புக்கொள்ளலாம். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டு அன்பர்கள் இப்புத்தகங்களை வாங்க விரும்பினால்,  கீழ்க்கண்டவர்களையோ அல்லது  பேரவையின் மின்னஞ்சல் முகவரியின் மூலம் தொடர்புக்கொண்டோ பேரவையின் வங்கிக் கணக்கு  எண்ணை பெற்றுக்கொண்டு பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். புத்தகம் தூதஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும்.

தொடர்பு

  • Dr. Nagappan Arumugam (Saiva Samaya Peravai President)
    Contact number (h/p): 016-9691090
  • Mr.Anbarasan Arunachulan (Saiva Samaya Peravai Secretary)
    Contact number (h/p): 019-3795198

Email :saivaperavai@gmail.com
Facebook : Malaysia Saiva Samaya Peravai